khách xử lý mật ong

Theo anh Kiệm: Mật không xử lý nhất định không bán cho khách. Khách mang về chưa kịp ăn đến khoản tháng 10 mật chuyển mầu đen thui. Năm trước anh để lại một ít mật không xử lý đến khoảng tháng 10 mật đã đen và hôi. Theo anh, Mật ong về nên xử lý luôn để thời gian mới xử lý làm giảm chất lượng mật, giảm mùi hương

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)